Moje rezerwacje

Regulamin


Regulamin Squash Pilchowo

 

Zasady ogólne:

1.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Squash Pilchowo, którego właścicielem jest: Eugeniusz Paszyński z siedzibą w Pilchowie 72-004, ul. Staroleśna 8b.
2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za zgodą opiekuna.
5. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
6. Na terenie Klubu zabrania się:
a) wnoszenia napojów alkoholowych
b) używania tytoniu
c) wnoszenia i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
d) wprowadzania zwierząt
e) handlu i akwizycji
f) naklejania i pozostawiania reklam
g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
7. Klub jest otwarty codziennie od godz. 14.00 do godz. 23.00. W przypadku nie dokonania wcześniejszej rezerwacji w tych terminach Squash Club Pilchowo może być nieczynny. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
8. Klient może otrzymać kluczyk do szafki, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 20 zł na rzecz klubu.
9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa. Wysokość kary finansowej określana jest w zależności od wartości majątku. Opłata za złamaną rakietę wynosi 100 zł, natomiast za zerwanie naciągu 40 zł
10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie. 
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione w klubie (m.in. w szatni, przed kortem) w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie. 
12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie. Pozostawione przez Klienta rzeczy są przechowywane w Klubie przez okres 1 tygodnia, po tym czasie rzeczy zostają wyrzucone lub przekazane do domu dziecka.
13. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów. 
14. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
15. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Właściciel Squash Pilchowo.Zasady rezerwacji i korzystania z kortów do squasha: 

1.
Korty do squasha wynajmowane są na min. godzinę, co oznacza możliwość korzystania z nich przez 60 minut. W godzinach 14.00 - 16.00 naliczanie godziny następuje od połowy lub pełnej godziny zegarowej, zaś po godzinie 16.00 od pełnej godziny zegarowej.
2. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji. Opłaty za rezerwację dokonać można bezpośrednio w recepcji klubu gotówką.
3. Kort można zarezerwować jednorazowo maksymalnie dla 2 osób. Każda następna osoba +10 zł / godzinę.
4. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, halowym obuwiu sportowym na jasnej najlepiej kauczukowejpodeszwie nie zostawiającej śladów na podłodze, często oznaczone napisem "non marking". W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
5. Zasady rezerwacji kortów:
a) rezerwacji dokonać można online (przez stronę www.squashpilchowo.pl), telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji;
b) anulacja rezerwacji jednorazowych, jak i stałych:

  • Bez opłat- odwołanie rezerwacji na minimum 24h przed terminem rezerwacji
  • Opłata w wysokości 50%- odwołanie rezerwacji w krótszym czasie niż 24h przed terminem rezerwacji, opłata nie będzie pobierana w przypadku wynajęcia kortu innemu klientowi
  • Opłata w wysokości 100%- odwołanie rezerwacji na mniej niż 2h przed terminem

6. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.
7. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów ochronnych.
8. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
9. Ze względów bezpieczeństwa osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek gry w okularach ochronnych. Osobom pełnoletnim zaleca się również ich stosowanie.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji jednorazowych oraz stałych, w przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w klubie. 

 

Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres email: biuro@squashpilchowo.pl lub pisemnie do biura firmy. Zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie 14 dni.

 

Pliki cookie umożliwiają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji